Овера семестра и пријава испита

 

Оверу семестра студенти плаћају 1.000,00 динара на жиро рачун школе.

Овера семестра са закашњењем 1.500,00 динара.

Самофинасирајући студенти уплаћују и другу рату школарине, доказ о уплати подносе приликом овере семестра.

Студенти из буџета морају да измире целокупан износ за пренос испита.

 

 

-       Цена испита за самофинансирајуће студенте износи 800,00 динара

-       Цена испита за студенте из буџета износи 100,00 динара

Студенти који не пријаве испит на време плаћају казну тако да:

-      Цена испита за самофинансирајуће студенте износи 1.400,00 динара

-      Цена испита за студенте из буџета износи 170,00 динара

-      Цена пријаве за испит је 20,00 динара, уплаћује се на жиро рачун школе.

 

     Пријављивање дипломског испита је од 18.02.2013. године до 22.02.2013. године.

Датум одржавања дипломског испита биће накнадно одређен.

Цена пријављивања дипломског испита је 8.000,00 динара.